Wat is het effect van de veranderingen in de normen en correctiefactoren?

Het totale effect van de veranderingen in de normen en correctiefactoren staat in de tabel hieronder. In de kolommen onder 2019 staan de huidige aantallen en percentages Onvoldoende en Onvoldoende, tenzij. In de kolommen onder 2019nieuw staan de aantallen en percentages volgens de 2020-rekenwijze op de gegevens van 2019.

Onvoldoende en Onvoldoende, tenzij
aantal % aantal %
Onderbouw 1 1,60% 0 0,00%
Vmbo-b 8 1,60% 9 1,80%
Vmbo-k 14 2,80% 18 3,60%
Vmbo-(g)t 27 3,30% 31 3,80%
Havo 37 6,10% 48 7,90%
Vwo 19 3,30% 16 2,80%
Totaal 106 3,50% 122 4,00%

Per indicator:

R1 Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies-po.

Deze indicator verandert niet. Omdat er bij deze indicator geen correctiefactoren zijn, blijft de rekenwijze ook in 2020 en daarna hetzelfde.

R2 Onderwijssnelheid

In onderstaande tabel staat het resultaat van de nieuwe rekenwijze afgezet tegen de oude rekenwijze voor de onderwijsresultaten 2019. Specifiek gaat het om de aantallen en percentages vestigingen onder de norm.

Onder de norm

aantal %
ORM 2019 96 8,40%
ORM 2019-nieuw 94 8,20%

R3 Bovenbouwsucces

In de kolommen onder 2019 staan de huidige aantallen en percentages onder de norm.In de kolommen onder 2019nieuw staan de aantallen en percentages volgens de 2020-rekenwijze op de gegevens van 2019.

2019 2019nieuw
Onder de norm
aantal % aantal %
Vmbo-b 28 6,60% 39 9,10%
Vmbo-k 21 4,60% 31 6,80%
Vmbo-(g)t 54 7,20% 59 7,90%
Havo 74 12,90% 126 22,00%
Vwo 32 5,90% 31 5,70%
Totaal 209 7,60% 286 10,40%

E Examencijfers

In de kolommen onder 2019 staan de huidige aantallen en percentages onder de norm. In de kolommen onder 2019nieuw staan de aantallen en percentages volgens de 2020 rekenwijze op de gegevens van 2019.

Onder de norm
Onderwijssoort 2019 2019nieuw
aantal % aantal %
Vmbo-b 0 0,00 9 2,00%
Vmbo-k 32 6,90% 67 14,50%
Vmbo-(g)t 69 9,10% 76 10,00%
Havo 93 18,60% 86 17,20%
Vwo 41 8,00% 24 4,70%
Totaal 235 8,80% 262 9,80%