Wat betekent het vervallen van het CE in 2020 voor de onderwijsresultaten in 2020, 2021 en 2022?

Het ontbreken van de CE-cijfers in schooljaar 2019/2020 heeft geen gevolgen voor de beoordeling van de onderwijsresultaten van 2020. Voor het onderwijsresultatenoordeel in 2021 baseren we ons op de overige 3 indicatoren van het Onderwijsresultatenmodel. Voor 2022 en later gaan we er vooralsnog van uit dat leerlingen eventuele achterstanden hebben kunnen inhalen. We kunnen hierover nu echter nog geen definitieve uitspraken doen. We weten namelijk nog niet wat de gevolgen van de lange tijd afstandsonderwijs zijn voor de leerprestaties van de leerlingen en hoe lang deze situatie zal duren.