Waarom stopt de correctie voor lwoo?

Vanaf 2020 vindt er geen correctie meer plaats voor lwoo. Met de invoering van Passend Onderwijs is deze factor niet meer voor alle scholen op uniforme wijze te berekenen. De impact hiervan is gering omdat het grootste deel van de lwoo-correctie wordt opgevangen door de correctiefactor apcg. Anders gezegd: leerlingen met een lwoo-indicatie wonen vaak in een apc-gebied. Door het gebruik van meer actuele apcg-gegevens zal de correctie bovendien nog groter zijn.