Waarom gaan de normen niet omhoog?

De absolute normen van het Onderwijsresultatenmodel hebben goed werk gedaan. Dit zien we terug in de daling van het percentage onvoldoendes voor de onderwijsresultaten van 6,3% in 2016 naar 3,5% in 2019.

Het Onderwijsresultatenmodel is transparant en scholen zijn over het algemeen goed in staat om op hun resultaten te sturen zodat deze niet onder de norm komen. Tegelijkertijd laten internationale studies zien dat de onderwijsprestaties van Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs onder druk staan. Ook zien we dat de gemiddelde scores op de indicatoren in het Onderwijsresultatenmodel niet substantieel verbeteren. Algemene verhoging van de normen is niet wenselijk. Het kan leiden tot versmalling van het aanbod en afzien van kansen bieden. Wel wil de inspectie met scholen het stimulerende gesprek voeren over hun ambities ten aan aanzien de onderwijsresultaten.