Speelt de Eindtoets Basisonderwijs een rol in de beoordeling volgens het Onderwijsresultatenmodel?

Nee. Voor de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po baseren we ons per leerling op het onderwijskundig advies van de basisschool. Dit advies mag op basis van de eindtoets naar boven worden bijgesteld. De inspectie hanteert altijd het oorspronkelijke, lagere, advies – dit is in het voordeel van scholen voor voortgezet onderwijs.