Moet ik als vo-school zelf gegevens aanleveren voor het Onderwijsresultatenmodel?

Nee, voor alle indicatoren maakt de inspectie gebruik van de gegevens die de vo-scholen aan ROD leveren. Voor de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. het advies po maakt de inspectie, ten behoeve van het advies po, bovendien ook gebruik van ROD po.