Verandert de correctie voor lwoo vanwege passend onderwijs?

Sinds 1 januari 2016 kunnen samenwerkingsverbanden kiezen voor opting out. Voor de registratie van lwoo betekent dit dat ze eigen indicatiecriteria en -procedures voor toewijzing kunnen vaststellen en dat ze zelf scholen kunnen voordragen voor een lwoo-licentie.

De scholen die vallen onder een samenwerkingsverband dat gekozen heeft voor opting out hebben voor schooljaar 2016/2017 en/of 2017/2018 geen landelijk vergelijkbare lwoo-gegevens meer ter correctie van de bovenbouwindicatoren.

Bij de resultatenbeoordeling van 2018 en 2019 rekenen we daarom voor deze scholen voor het schooljaar 2016/2017 en voor 2017/2018 met de lwoo-gegevens van respectievelijk 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016 (dus van vóór de aanpassing van de wet Passend Onderwijs m.b.t. lwoo/pro). Vanaf 2020 zullen we stoppen met de correctie voor lwoo in het Onderwijsresultatenmodel VO. Verdere informatie is te vinden op onze website op Model 2018-2020.