Hoe tellen leerlingen die gaan emigreren mee?

Emigrerende leerlingen zijn als zodanig niet herkenbaar in BRON. Het zijn, net als voortijdig schoolverlaters, leerlingen waarvan in enig jaar geen inschrijfgegevens meer bekend zijn.

Voor de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po geldt dat de leerlingen leerjaar 1 en leerjaar 2 onderwijs op een bepaalde vestiging gevolgd moeten hebben en zijn overgegaan van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Leerlingen die geëmigreerd zijn voldoen niet aan deze voorwaarden. Zij blijven hier dus buiten beschouwing.

Voor de indicator Onderbouwsnelheid tellen de leerlingen mee die hun onderwijsloopbaan vanuit leerjaar 1 of leerjaar 2 op het vo vervolgen. Bij leerlingen die in deze eerste twee leerjaren het vo verlaten is vaak iets bijzonders aan de hand. Voor deze leerlingen is het dan lastig bepalen of er sprake is van een succesvolle overgang of niet, bijvoorbeeld als een leerling overgaat naar het voortgezet speciaal onderwijs. Voortijdig schoolverlaten zal in deze leerjaren niet vaak voorkomen. Mocht een leerling echter gaan emigreren gedurende een onderbouwjaar, dan blijft deze leerling dus buiten beschouwing bij de berekening van deze indicator.

De indicator Bovenbouwsucces geldt vanaf leerjaar 3. Het uitgangspunt is daarbij dat leerlingen dan ondertussen op de onderwijssoort in het voorgezet onderwijs terecht zijn gekomen waar zij hun diploma kunnen halen. In de leerjaren vanaf leerjaar 3 komt voortijdig schoolverlaten wel voor en deze leerlingen zijn dan niet-succesvol. Aangezien geëmigreerde leerlingen niet te onderscheiden zijn van voortijdig schoolverlaters, tellen ook zij mee als niet-succesvol.