In het Resultatenoverzicht staat ook een kwalificatie bij de indicator Bovenbouwsucces, terwijl er op mijn vestiging alleen onderwijs wordt verzorgd tot en met het derde leerjaar. Klopt dat en hoe telt dit mee in de totale berekening van het oordeel?

Het klopt dat er bij de indicator Bovenbouwsucces een score kan worden weergegeven terwijl er niet voor de gehele bovenbouw gegevens beschikbaar zijn. We kunnen voor iedere overgang van leerjaar x naar leerjaar x+1 een berekening maken, ook als er op uw vestiging geen volledige opleiding wordt aangeboden.

Bij vestigingen met alleen leerjaar 1 t/m 3 wordt de score voor het Bovenbouwsucces gebaseerd op de overgangen vanuit dat ene leerjaar 3. Deze score is wel lastiger vergelijkbaar met de norm, aangezien deze is opgesteld voor de situatie met alle bovenbouwleerjaren. Als er sprake is van een onderbouwlocatie (alleen leerjaren 1 t/m 3), waarbij leerjaar 3 een slecht resultaat haalt voor het bovenbouwsucces, dan is dit geen grond voor een oordeel onvoldoende. Wel laten we in dit geval de score staan, want deze geeft wel degelijk iets aan over het succes van de overgangen. Een slechte score op het bovenbouwsucces kan bovendien voor de inspecteur aanleiding zijn om verder te kijken wat er aan de hand is.

Eenzelfde werkwijze geldt als een vestiging om andere redenen niet alle leerjaren in de bovenbouw aanbiedt. Dit speelt bijvoorbeeld bij een afdeling in opbouw.