Hoe tellen de cijfers van leerlingen die gespreid examen doen mee bij de indicator Examencijfers?

Dit betreft leerlingen in het examenjaar die door oorzaken buiten zichzelf niet in staat zijn het examen in één jaar te doen en daarom een deel van de examens in het volgende schooljaar doen.

De cijfers van het eerste jaar van gespreid examen tellen niet mee. De cijfers van de vakken waarvoor de leerling in het tweede jaar van gespreid examen heeft gedaan tellen wel mee, mits de leerling dan de uitslag gezakt/geslaagd heeft gekregen.