In het Resultatenoverzicht wordt voor iedere indicator het aantal leerlingen weergegeven. Welke leerlingen tellen hierin mee?

In het Resultatenoverzicht worden alleen de leerlingen getoond die meetellen bij de berekening van de betreffende indicator. Dit is dus exclusief de leerlingen die niet meetellen in de berekening, omdat zij niet binnen de definities vallen.