Ik zie verschillende overzichten met resultaten en opbrengsten in het Internet Schooldossier. Waar moet ik naar kijken?

Vanaf het voorjaar van 2019 geldt het Resultatenoverzicht 2019. Als referentie is er ook een aantal Excel-bestanden beschikbaar in het Internet Schooldossier met de onderliggende gegevens die leiden tot het Resultatenoverzicht 2019.

Hierin kunt u voor de indicator Bovenbouwsucces bijvoorbeeld precies zien hoeveel leerlingen een succesvolle overgang hebben gemaakt  en welke overgangen dit betroffen. Deze bestanden hebben we beschikbaar gesteld zodat u uw eigen gegevens gemakkelijk(er) met die van ons kunt vergelijken.

Daarnaast geeft het Internet Schooldossier toegang tot de Resultatenoverzichten 2016, 2017 en 2018  én het oude Opbrengstenoordeel (op het meerjarenoverzicht opbrengsten) en de opbrengstenkaarten van de daaraan voorafgaande jaren.