Hoe weet een school welke leerlingen een kenmerk apcg/lwoo hebben?


De school levert aan BRON de inschrijf- en examengegevens van de leerlingen. Deze leveringen bevatten de elementcodes van de opleidingen waar de leerlingen zijn ingeschreven dan wel examen hebben gedaan. Uit die elementcodes blijkt of een leerling een lwoo-indicatie heeft.

Deze elementcodes worden jaarlijks gepubliceerd in:‘Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar’.

Het kenmerk armoedeprobleemcumulatiegebied (apcg) is bepaald op basis van de vier cijfers van de postcode van het adres waar de leerling woont. De apcg-toekenning is afkomstig van het CBS en ontleend aan het jaarlijkse Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) van het CBS. Het ministerie van OCW bepaalt per jaar welke jaargang van het RIO zij gebruiken voor de zogenaamde leerplusregeling. De inspectie gebruikt diezelfde toekenning.