Hoe tellen leerlingen die een vmbo-mbo2 traject volgen mee bij de berekening van de indicatoren Bovenbouwsucces en Examencijfers?

Het vm2 traject is een apart traject waarbij het de bedoeling is dat het in zes jaar opleidt naar mbo2.

We onderscheiden twee situaties:

  • Leerlingen in de nieuwe vakmanschaps- of technologieroutes. Dit zijn de nieuwe experimenten. De deelnemende leerlingen worden buiten beschouwing gelaten bij de resultaten. De elementcodes en de vakcodes staan in de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2015-2016. De elementcodes 4411 t/m 4792 zijn de nieuwe experimenten en tellen dus niet mee.
  • Leerlingen in de ‘oude’ vm2-trajecten. Een deel van deze leerlingen doet in leerjaar 4 examen in het reguliere vmbo-b. De behaalde resultaten tellen mee bij de indicator Examencijfers. Leerlingen die een diploma halen tellen positief mee en leerlingen die zakken tellen negatief mee bij indicator Bovenbouwsucces.

Bij het vm2-traject zijn de leerlingen ingeschreven in het vo, ook in leerjaren 5 en 6. Hierbij gelden de reguliere overgangsregels. Dus een overgang naar een hoger leerjaar van dezelfde onderwijssoort en een overgang naar hetzelfde of een hoger leerjaar van een hogere onderwijssoort gelden als succesvol. Blijven zitten geldt als niet succesvol.
Leerlingen die vanuit leerjaar 3 doorstromen naar het mbo zijn niet-succesvol. Zij breken het vm2-traject af.  Leerlingen die vanuit de leerjaren 4, 5 en 6 doorgaan naar het mbo zijn succesvol.