Heeft het ontbreken van de eindtoets po in 2019/2020 gevolgen voor de beoordeling op- en afstroom?

Nee. Bij de berekening van de indicator Onderwijspositie ten opzichte van het basisschooladvies (R1) kijken we altijd alleen maar naar het oorspronkelijke schooladvies dat de basisschool heeft uitgebracht. We kijken dus niet naar het advies dat is bijgesteld naar aanleiding van de eindtoetsscore.

We raden scholen aan gewoon te doen wat ze gewend zijn te doen. Namelijk oog hebben voor de mogelijkheden van leerlingen.

Wel adviseren we scholen om de ontwikkeling van leerlingen in de eerste twee leerjaren in het voortgezet onderwijs extra zorgvuldig te volgen en hier flexibel op in te spelen. Zowel in de begeleiding bij achterstanden alsook in de eventuele begeleiding naar een hoger niveau als blijkt dat de leerling meer aan kan.