Stelt de inspectie in het Internet Schooldossier (ISD) nog de diagnostische overzichten beschikbaar, zoals de IDU-Matrix en het Hinkelpad?

Nee, sinds 2016 zijn deze overzichten niet meer beschikbaar in het ISD. In plaats daarvan publiceren we in het ISD Excelbestanden met basisgegevens die gebruikt zijn om de indicatoren te berekenen. De data in deze overzichten kunt u naast uw eigen gegevenssysteem leggen.