Waarom is er een nieuw onderwijsresultatenmodel nodig?

Een nieuw model is nodig, omdat het oude onderwijsresultatenmodel niet langer voldoet.

De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn dat:

  • het gewenst is om één beoordelingswijze te hanteren die past op alle eindtoetsen;
  • de gewichtenregeling is komen te vervallen, waardoor niet langer het percentage gewichtenleerlingen op de school als maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie gebruikt kan worden.

Meer weten? Zie het Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs en/of de Regeling leerresultaten 2020.