Voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als het CBS deze gegevens levert?

Het CBS levert geen gegevens van individuele leerlingen, maar een getal op schoolniveau waarin de gegevens van alle leerlingen op de school verwerkt zijn. De gegevens van individuele leerlingen zijn niet door de inspectie te herleiden. Er is dus geen probleem met de AVG als het CBS deze gegevens levert.