Waarom wordt vanaf schooljaar 2022-2023 1 februari en niet 1 oktober gehanteerd als peildatum bij het bepalen van de schoolweging?

Voor het bepalen van de schoolweging gaat het CBS uit van de peildatum die gebruikt wordt voor het berekenen van de bekostiging. Deze peildatum is gewijzigd. In 2021 is 1 oktober voor het laatst als peildatum gebruikt. De nieuwe peildatum 1 februari gebruikt het CBS met ingang van 2023 bij het bepalen van de schoolweging.