Hoe stelt u ambitieuze schooleigen doelen vast?

De PO-Raad heeft hiervoor de handreiking ‘Stap voor stap naar schooleigen doelen’ en een instructievideo ontwikkeld. Deze vindt u in het dossier van de PO-Raad over het onderwijsresultatenmodel (op SamenSlimmerPO.nl). 

Door de stappen in de handreiking te doorlopen, stelt u doelen voor uw eigen school vast die passen bij de leerlingenpopulatie. Dit doet u door te bepalen welk percentage leerlingen het niveau 2F/1S zou moeten halen, het streefniveau voor de referentieniveaus.