Hoe berekent het CBS de schoolweging?

Het CBS berekent allereerst voor elke leerling, die op 1 oktober op de school zit, de verwachte onderwijsscore aan het einde van groep 8. Dit doet zij op basis van de opleiding van de ouders, het land van herkomst, de verblijfsduur in Nederland en gegevens over het al dan niet in de schuldsanering zitten.

De schoolweging is het gemiddelde van de verwachte onderwijsscores van alle leerlingen op de school, waarbij is gekozen voor een schaal die in de praktijk loopt van ongeveer 20 tot 40: hoe hoger de schoolweging, des te meer leerlingen met een lage verwachte onderwijsscore. Zie voor meer informatie over de berekening van de verwachte onderwijsscore het rapport Herziening gewichtenregeling primair onderwijs van het CBS.