Geldt het onderwijsresultatenmodel ook voor sbo-scholen?

Leerlingen van scholen voor sbo en so moeten vanaf schooljaar 2019/2020 een eindtoets maken. De wijze waarop de leerresultaten van deze scholen beoordeeld wordt, wijzigt vooralsnog niet.

Wel gaan we onderzoeken of en op welke wijze de behaalde resultaten op de eindtoets in de toekomst betrokken kunnen worden bij de beoordeling van de leerresultaten.