Bezoekt de inspectie alle scholen die de signaleringswaarden niet halen?

Als de resultaten onder één of beide signaleringswaarden liggen, voeren wij niet standaard een onderzoek op de school uit.

Het besluit om een onderzoek op een school uit te voeren, bepalen we aan de hand van onze risico-inschatting die blijkt uit onze jaarlijkse prestatieanalyse.