Vanaf wanneer doen nieuwkomers mee in de reguliere beoordelingen van eindopbrengsten?

Het antwoord op deze vraag vindt u in de Regeling Leerresultaten PO.