Beoordeelt de inspectie de eindopbrengsten?

Nee, omdat bij scholen/voorzieningen voor nieuwkomers de opbrengsten niet te beoordelen zijn aan de hand van leerresultaten, beoordelen wij deze niet. Wel bespreken we met de school hoe zij doelen voor hun leerlingen stellen en in hoeverre het lukt om deze doelen te behalen.