Zijn er aanvullingen en uitzonderingen op de regel over het terecht gebruik van de naam hogeschool en universiteit?

De naam universiteit mag ook gebruikt worden door Tias (Business School), Nyenrode (Business Universiteit), en de Transnationale Universiteit Limburg. Deze organisaties worden niet door de overheid bekostigd, maar staan wel als universiteit in het register voor opleidingen in het hoger onderwijs (CROHO).

Buitenlandse universiteiten en hogescholen kunnen ook in Nederland een vestiging hebben. We spreken dan van een nevenvestiging. Een nevenvestiging van een universiteit of hogeschool met een hoofdvestiging in de Europese Economische Ruimte (EER) mag ook in Nederland de naam hogeschool of universiteit gebruiken. Mits deze hoofdvestiging voldoet aan een aantal voorwaarden, de zogenaamde kenbaarheidseisen.

Een nevenvestiging van een aanbieder van buiten de EER kan op dit moment geen gebruik maken van de naam universiteit of hogeschool. Hier komt in de toekomst mogelijk nieuwe regelgeving voor. Een nevenvestiging kan geen zelfstandige Nederlandse rechtspersoon zijn zoals een vereniging, stichting of B.V.

De namen hogeschool en universiteit mogen als uitzondering gebruikt worden door:

  • Organisaties die geen graden in het vooruitzicht stellen, geen graden verlenen en ook geen betaling voor onderwijs of certificaten vragen
  • volksuniversiteiten en volkshogescholen
  • de Evangelische Hogeschool Amersfoort en de Vrije Hogeschool Zeist.

Deze organisaties zijn geen hogeschool maar omdat van misleiding geen sprake is, mogen zij de naam hogeschool / universiteit gebruiken.

Deze informatie is terug te vinden in de wetsartikelen Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 1.22, 1.23 en 1.2.