Welke naam mag je gebruiken tijdens de aanvraag voor de graadverlenende bevoegdheid?

Op het moment dat de organisatie (onderwijsaanbieder) de bevoegdheid krijgt om graden te verlenen, mag deze de naam hogeschool gebruiken. Tot die tijd mag de term hogeschool (of de Engelse vertaling ‘University of Applied Sciences’ of een afkorting) niet gebruikt worden. Dit geldt voor alle communicatie aan cursisten via de website of op het diplomacertificaat. Ook mag dan niet de suggestie worden gewekt dat graden worden aangeboden en/of verleend.

Een onderwijsaanbieder die toestemming wil krijgen om graden te verlenen informeert cursisten over dit proces. Het moet voor de cursisten duidelijk zijn dat de onderwijsaanbieder volgens de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) geen graden kan verlenen totdat de toestemming verkregen is. Het is vooraf niet zeker of de onderwijsaanbieder die toestemming krijgt.