Welke afkortingen van de naam universiteit en hogeschool mogen worden gebruikt?

Om misleiding te voorkomen is een aantal spelregels opgesteld voor het gebruik van afkortingen.

  1. Universiteit: Organisaties die zich in Nederland universiteit mogen noemen, mogen deze naam ook in afkortingen gebruiken.
  2. Hogeschool: Een hogeschool en rechtspersoon voor hoger onderwijs (rpho) mag de Engelse vertaling van de naam hogeschool ‘university of applied sciences’ niet afkorten tot “U”. Afkorten tot “UAS”, “UoAS” of “UOAS” mag wel. Bijvoorbeeld ‘Apeldoorn university of applied sciences’ kan niet afgekort worden tot AU maar wel tot “AUoAS” of “AUAS”.
  3. Verkorting: Een hogeschool en rechtspersoon voor hoger onderwijs (rpho) mag in lopende Engelse teksten niet overschakelen naar de verkorte term ‘university’ nadat eenmaal de term ‘university of applied sciences’ is gebruikt. De volledige constructie moet altijd worden gebruikt om onder meer misleiding te voorkomen van (aanstaande) studenten.
  4. Uitingen: Bovenstaande regels gelden voor alle interne en externe, mondelinge en schriftelijke uitingen die de hogeschool of rpho in voorlichting en/of algemeen gebruik voert. Bijvoorbeeld: op de website, in het logo, het register van de Kamer van Koophandel (KvK), het register voor opleidingen in het hoger onderwijs (CROHO), interne documenten, getuigschriften, URL’s, afkortingen, teksten, het gebouw etc.