Wat zijn de kenbaarheidseisen die gelden voor het voeren van de naam universiteit of hogeschool door een nevenvestiging in Nederland van een buitenlandse universiteit of hogeschool uit de Europese Economische Ruimte (EER)?

  • De hoofdvestiging moet in de EER gevestigd zijn als universiteit of instelling voor hoger onderwijs conform de geldende onderwijs- en vestigingsregels in het land van herkomst.
  • De hoofdvestiging moet het recht hebben graden (bij universiteiten: inclusief doctorsgraden) te verlenen in het land van herkomst. Voor universiteiten geldt dat die buitenlandse promotie ook in Nederland mogelijk moet zijn.
  • De aanbieder moet aan (aanstaande) studenten duidelijk maken in welk EER-land de hoofdvestiging is, welke graden op grond van welke opleidingen worden verleend en op grond van welke regeling een graad wordt verleend.
  • Tenslotte moet op ieder getuigschrift dat wordt verstrekt als bewijs voor het behalen van een graad, de naam staan van de instelling en de regeling op grond waarvan de graad wordt verleend.

De aanbieder moet aantonen dat aan deze voorwaarden is voldaan.