Kan een organisatie toestemming krijgen om Nederlandse graden te verlenen?

Een onderwijsaanbieder moet allereerst een rechtspersoon zijn om toestemming te krijgen om graden te verlenen. Vervolgens moet het een ‘rechtspersoon voor hoger onderwijs’ (rpho) worden. Om deze status te verkrijgen, moet een rechtspersoon verschillende stappen nemen:

  1. het opzetten van de organisatie en het onderwijs
  2. de uitvoering van de volkomen cycluseis. Dit betekent dat ten minste eenmaal het volledige curriculum van de opleiding verzorgd moet zijn, waarbij ook studenten afstuderen.
  3. het behalen van de verzwaarde Toets Nieuwe Opleiding van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
  4. de inspectie moet een onderzoek uitvoeren
  5. het verkrijgen van toestemming van de minister van OCW voor het verlenen van graden als aan alle eisen is voldaan.

Op het moment dat de organisatie (onderwijsaanbieder) de bevoegdheid krijgt om graden te verlenen, is deze een ‘rechtspersoon voor hoger onderwijs’ en mag de naam hogeschool gebruiken. Tot die tijd mag de term hogeschool (of de Engelse vertaling ‘University of Applied Sciences’ of een afkorting) niet gebruikt worden. Dit geldt voor alle communicatie aan cursisten via de website of op het diplomacertificaat. Ook mag dan niet de suggestie worden gewekt dat graden worden aangeboden en/of verleend.

Een onderwijsaanbieder die toestemming wil krijgen om graden te verlenen en bovenstaande stappen doorloopt, informeert cursisten over dit proces. Het moet voor de cursisten duidelijk zijn dat de onderwijsaanbieder volgens de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) geen officiële graden kan verlenen totdat de toestemming verkregen is. Het is vooraf niet zeker of de onderwijsaanbieder die toestemming krijgt.

De toestemming voor het verlenen van graden wordt gegeven aan een rechtspersoon en kan niet worden overgedragen aan een andere rechtspersoon. Als de rpho wordt overgenomen, behoudt alleen de rpho de bevoegdheid om graden te verlenen. Dit recht gaat niet over op de partij die de rpho overneemt. Hetzelfde geldt in de omgekeerde situatie. Als de rpho een partij overneemt, krijgt de overgenomen partij niet het recht om graden te verlenen.