Eerste cijfers meldpunt schoolsluitingen gepubliceerd

De eerste cijfers over het aantal scholen dat vanwege het coronavirus noodgedwongen de deuren moest sluiten zijn gepubliceerd. De Inspectie van het Onderwijs houdt via een meldpunt bij hoeveel vestigingen dit aan de orde is. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) heeft de cijfers over de november in het primair en voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Leeg klaslokaal, tafels en stoelen op 1,5 meter afstand
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het is de eerste publicatie sinds de opening van het meldpunt half oktober. De gegevens worden iedere maand verwerkt in rapportages met trends en ontwikkelingen op nationaal niveau en regionaal niveau. Extra input vormt het peilingsonderzoek dat een externe partij doet naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs

De maandrapportages geven zicht op de gevolgen van het coronavirus voor scholen en op de continuïteit van het onderwijs. Op basis van die informatie kan beleid worden gemaakt, bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen. Overigens is informatie uit de maandrapportages niet herleidbaar tot individuele scholen of vestigingen.

De inspectie roept scholen op om tijdig sluitingen te melden en volledige informatie aan te leveren. Melden kan via het Internet School Dossier (ISD). Bekijk het onderwerp Meldpunt Schoolsluiting voor meer informatie.