Meldpunt inspectie

Als u iets wilt melden over een school of onderwijsinstelling, dan kunt u dat hier doen. U kunt uw melding naar ons sturen via het contactformulier. Als u uw melding liever eerst wilt bespreken kunt u ook bellen naar het Loket van de inspectie, via het nummer: 088-669 60 60. 

Bent u verbonden aan een school en wilt u melding maken van een sluiting van de school of een locatie vanwege het coronavirus? Dan kunt u terecht bij het Meldpunt schoolsluiting (Internet Schooldossier).

Meldingen over de kwaliteit van het onderwijs of de veiligheid op school

Meldingen zijn heel belangrijk voor ons toezicht. Ze helpen ons om beter zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op een school of onderwijsinstelling. Wanneer wij op basis van uw melding vermoeden dat er mogelijk risico’s zijn voor de kwaliteit van het onderwijs of de veiligheid op school nemen wij dit mee in ons toezicht. Wat we precies doen, hangt af van de situatie en de aard van de melding. Het kan zijn dat we navraag doen bij het bestuur. Het bestuur is namelijk verantwoordelijk voor wat er op de school gebeurt.

Soms is het nodig dat we het bestuur vragen om maatregelen te nemen en houden we dit extra in de gaten. Als dat niet voldoende is, kan de inspectie besluiten om zelf een onderzoek naar risico’s te doen of een al gepland onderzoek te vervroegen.

Het lukt ons niet om iedereen individueel op de hoogte te houden van wat wij doen met een melding. Wel is het zo dat, als we zelf onderzoek doen, we een rapport met onze bevindingen op onze website Zoek Scholen publiceren. 

Meldingen over seksuele intimidatie en geweld of discriminatie en radicalisering

Als zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie of radicalisering, dan kunt u een vertrouwensinspecteur raadplegen. Meer informatie vindt u op onze pagina over vertrouwensinspecteurs

Melden heeft altijd zin

Het doen van een melding heeft altijd zin. We bewaren alle meldingen in het dossier dat wij bijhouden van iedere school of onderwijsinstelling. Uw melding kan namelijk op een later moment wel aanleiding geven om met het bestuur te bespreken, bijvoorbeeld omdat er meer soortgelijke meldingen zijn binnengekomen. Daarnaast kunnen we de meldingen gebruiken als input voor onderzoeken naar het onderwijs als geheel.

Klachten over een school of onderwijsinstelling

Wilt u behandeling van of bemiddeling bij een (specifieke) klacht over een school, bestuur of een leraar? Dan kunt u daarvoor terecht bij de vertrouwenspersoon of de directie van de school, en niet bij de inspectie.

Als toezichthouder kunnen wij geen klachten behandelen. Dat is aan anderen, zoals de school, het bestuur of een klachtencommissie. We kunnen u wel verder helpen. Zo informeren we u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden we uw vragen en helpen we u met praktische tips. Meer informatie over behandeling van klachten over een school of onderwijsinstelling vindt u op onze pagina over klachten

Denkt u dat uw klacht voor ons toezicht van belang is? Bijvoorbeeld omdat het uw individuele geval overstijgt, iets zegt over de kwaliteit van het onderwijs of omdat u denkt dat dit ook andere leerlingen of studenten raakt. Stel ons dan alsnog van uw klacht op de hoogte via het contactformulier. We nemen uw klacht dan mee als melding in ons toezicht.