Leerwinst en toegevoegde waarde

Naast eindopbrengsten is het voor scholen interessant om te kijken naar de leerwinst. Dit is het verschil tussen twee meetmomenten. Omdat scholen hier nog niet veel ervaring mee hebben, is een pilot opgestart met als doel het ondersteunen van scholen voor voortgezet onderwijs bij het inzichtelijk maken van hun leerwinst.