Wat doet de inspectie met klachten over scholen?

U mag ervan uitgaan dat onderwijsinstellingen hun best doen om hun leerlingen, deelnemers en/of studenten zo goed mogelijk te bedienen. Dat neemt niet weg dat er dingen fout kunnen gaan. De inspectie behandelt zelf geen klachten over scholen. Om een beter beeld van een school te krijgen, wil de inspectie wel graag een kopie van de klacht ontvangen