Onze oordelen en rapporten over individuele scholen en instellingen vindt u via de website 'Zoek scholen'.

Ga naar de website Zoek Scholen

  • Van scholen en instellingen met basistoezicht publiceren wij doorgaans alleen het kwaliteitsoordeel. Er is dan geen inspectierapport.
  • De inspectierapporten van scholen met aangepast toezicht zijn primair bedoeld voor de school of instelling en het bestuur. De school (instelling) moet hierover communiceren met de ouders en/of studenten.

Zie Voorbeeldrapport vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen.

Zie Voorbeeldrapport kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risico's.