Weblog Juryvoorzitter Dorothee van Kammen: Een moedige en excellente school

Oorverdovend juichen van ruim driehonderd kinderen in de hal van basisschool Wereldwijs, daaromheen hun leerkrachten, vrolijk maar ook ontroerd, als ik bekendmaak dat de school het predicaat Excellent krijgt. Wat een feest.

Foto van Dorothee van Kammen
Juryvoorzitter Dorothee van Kammen

Deze school in Amsterdam Zuidoost

  • waar werken veel verder gaat dan het geven van onderwijs,
  • met een super gemengde leerlingpopulatie: kinderen uit arme en rijke gezinnen, ouders die hebben doorgeleerd of daar de kans niet voor hebben gehad, kinderen die gevlucht zijn en pas kort in Nederland, kinderen die thuis andere talen spreken,
  • waar in deze tijden van lerarentekort elke leerkracht een groot gat achterlaat als die om welke goede reden dan ook naar elders vertrekt,
  • waar elke dag gewoon heel hard gewerkt moet worden om steeds opnieuw de goede dingen te doen, ook in de ogen van de leerlingen,

heeft de moed opgebracht om het traject voor het predicaat Excellente School in te gaan. En terecht!

Er is in de afgelopen maanden een voorgesprek met de jury gevoerd, de school heeft een dossier aangeleverd en de jury is op bezoek geweest om te praten met de schoolleiding, met leraren, kinderen en ouders.

Basisschool Wereldwijs heeft gekozen voor het profiel ‘formatief leren & beoordelen’. Dat getuigt van moed, zeker als je kijkt naar de achtergrond van hun leerlingen. Alles in de school is erop gericht dat kinderen zelf, samen met de leerkracht en met hun medeleerlingen, inzicht krijgen in waar ze goed in zijn en wat ze nog moeten leren. Om vervolgens te kijken hoe het onderwijsaanbod daar zo goed mogelijk op kan worden afgestemd, zodat leerlingen een volgende stap kunnen zetten in hun leerproces. De school zegt daarover: “Zo worden leerlingen de motor van hun eigen ontwikkeling en daar kunnen ze de rest van hun leven op voortbouwen.”

Poster met tekst: I love fouten... Fouten zijn het bewijs dat je probeert!

Dat klinkt wellicht eenvoudig, maar dat is het niet. Je moet er in geloven dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen door uitdagingen aan te gaan, niet bang te zijn om fouten te maken en te willen leren van de ervaringen die je opdoet.  Door moeilijke dingen samen te doen, want samen kun je meer dan alleen. Door steeds te bedenken hoe je het zou willen, daar dan naartoe te werken en bij tegenslag niet op te geven. Je moet een ‘growth mindset’ ontwikkelen. En dat in een wereld die er maar al te vaak op gericht is om mensen in te delen in slim en dom, waarin leerlingen nog vaak passief moeten luisteren naar wat leraren te vertellen hebben, waar je wordt afgerekend op je fouten zonder dat je begrijpt hoe het dan wel moet.

Ik vind het razend knap van het team van Basisschool Wereldwijs, dat ze de principes van formatief leren ook toepassen in hoe ze samen als team het onderwijs ontwikkelen. De methodiek van leerKRACHT past daar uitstekend bij: systematisch met elkaar ambities verwoorden en heel concreet maken hoe je die terug wilt zien in de klas, tijdens bordsessies met elkaar terugkijken en vooruitkijken, samen onderwijs ontwerpen en elkaar feedback geven bij lesbezoeken.

En ja, dan moeten de leraren ook een ‘growth mindset’ tonen!

Het verhaal van Basisschool Wereldwijs is het waard om gedeeld te worden, op conferenties, nationaal en internationaal (!) en zeker ook in ontmoetingen met andere (excellente) scholen.

Bekijk voor meer informatie de website Excellente Scholen.