Feest op 79 scholen vanwege predicaat Excellente School

Vandaag hebben 79 scholen en schoolsoorten voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs het predicaat Excellente School 2018 gekregen. Zij mogen dit predicaat in principe drie jaar voeren. De predicaten zijn toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. De uitreiking van de predicaten heeft op feestelijke wijze plaatsgevonden op de scholen zelf. Ze ontvingen het predicaat van een school in de regio die in voorgaande jaren al het predicaat ontvangen had, om kennisdeling te bevorderen.

Op www.excellentescholen.nl kunt u een kaart vinden met een overzicht van Excellente Scholen 2018, evenals een overzichtskaart van alle Excellente scholen 2016, 2017 en 2018. Vandaag komen er 22 scholen in het primair onderwijs, 45 scholen in het voortgezet onderwijs en 12 scholen in het speciaal onderwijs bij. Vanaf vandaag mogen 191 scholen of schoolsoorten zeggen dat ze excellent zijn: 64 scholen in het primair onderwijs, 110 schoolsoorten in het voortgezet onderwijs en 17 scholen in het speciaal onderwijs.

De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. In de afgelopen periode namen 110 scholen/schoolsoorten deel aan het traject Excellente Scholen. Hun excellentieprofielen zijn zorgvuldig beoordeeld door de onafhankelijke jury middels dossieronderzoek, een dialoog en een jurybezoek.

De inspectie wil stimuleren dat Excellente scholen met andere geïnteresseerde scholen kennis delen over het terrein waarop ze excelleren. Later dit jaar zullen scholen nader met elkaar in contact gebracht worden.