Excellente scholen 2017 bekend

Vandaag hebben 49 scholen (of schoolsoorten) voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs het predicaat Excellente School 2017 ontvangen. De predicaten werden toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. De uitreiking van de predicaten vond op feestelijke wijze plaats op de verschillende scholen.

Op www.excellentescholen.nl vindt u een kaart met een overzicht van Excellente Scholen 2017, evenals een overzichtskaart van alle Excellente scholen 2015, 2016 en 2017. Het aantal Excellente scholen is sinds de eerste uitreiking van het predicaat in 2012 fors gegroeid. Vandaag komen er 16 scholen in het primair onderwijs, 31 scholen in het voortgezet onderwijs en 2 scholen in het speciaal onderwijs bij. Inmiddels mogen bijna 250 scholen of schoolsoorten zeggen dat ze excellent zijn: 83 scholen in het primair onderwijs, 141 in het voortgezet onderwijs en 24 in het speciaal onderwijs.

De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. In de afgelopen periode namen  93 scholen/schoolsoorten deel aan  het traject Excellente Scholen. Hun excellentieprofielen zijn zorgvuldig beoordeeld door de onafhankelijke jury middels dossieronderzoek, een dialoog en een jurybezoek.