De vlag uit voor 184 Excellente scholen!

Maandag 23 januari kregen maar liefst 54 scholen te horen dat ze de komende drie jaar het predicaat Excellente School mogen dragen. Het totaal aantal Excellente scholen is nu 184, een recordaantal.

Bekijk www.excellentescholen.nl met een landelijk overzicht van alle  Excellente scholen  inclusief de juryrapporten van deze scholen.

Foto’s en filmpjes laten de feeststemming zien

De predicaten werden vanaf 9.00 uur uitgereikt. Via Twitter, Facebook en Youtube  is te zien dat veel scholen er een mooi feest van maken! Een kroon op het werk van het team en de schoolleiding. Volg het nieuws en kijk mee.

Hoe zijn de predicaten 2016-2018 verdeeld? 

Van de 54 Excellente scholen 2016-2018 zijn er  26 binnen het primair onderwijs, 3 voor speciaal onderwijs  scholen en 25 predicaten voor het voortgezet onderwijs met de onderverdeling havo 4, vwo 3, vmbo 12 en praktijkonderwijs 6.

Meeste Excellente scholen in het primair onderwijs

Van de 184 Excellente scholen heeft het primair onderwijs de meeste Excellente scholen, maar liefst 69.
Binnen het voortgezet onderwijs is de onderverdeling in afdelingen als volgt: 34 Excellente vmbo afdelingen, havo 22, vwo 24 en pro 13.  Het speciaal onderwijs heeft 22 predicaten.

Erkenning van buitengewone kwaliteit

Het predicaat Excellente School is een erkenning voor scholen van buitengewone kwaliteit. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek excellentieprofiel. Dit kan bijvoorbeeld een innovatief onderwijsaanbod zijn, gericht op techniek of burgerschap. Of een onderscheidende aanpak bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen bepalen zelf waarin zij vinden dat zij excelleren. Excellente scholen zijn lerende organisaties. Ze creëren een cultuur die gericht is op verbetering en delen hun kennis met andere scholen. 
Scholen zien het behalen van het predicaat als een compliment en een beloning tegelijk. Leraren, schoolleiding, ouders, bestuur en leerlingen: iedereen draagt eraan bij.