Rapportage toezicht kwaliteit examinering en kwaliteitsborging 2013: Examenorganisatie SVPB

De Inspectie van het Onderwijs voerde in oktober 2013 toezicht uit bij de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties, SVPB. Dit onderzoek heeft betrekking op de kwaliteit van de examinering en kwaliteitsborging. De examenorganisatie SVPB is gevestigd in Houten.