Staat van de instelling: Stichting TCI, exameninstelling te Schoonrewoerd

De Inspectie van het Onderwijs voerde in oktober 2013 een onderzoek naar de Staat van de instelling uit bij de exameninstelling TCI. Het onderzoek heeft tot doel het bepalen van de stand van de kwaliteitsborging en, om risico’s voor de examenkwaliteit in te schatten, de kwaliteit waaraan de examinering en diplomering moeten voldoen. De Staat van de instelling wordt elke drie jaar opgemaakt en bestaat uit een analyse van gegevens en een kwaliteitsonderzoek bij de exameninstelling.