Afname Centraal Schriftelijk Praktijk Examen VMBO moet beter

De centraal schriftelijke praktijkexamens (CSPE) in het vmbo worden nog te vaak niet helemaal volgens de vereisten afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek dat de inspectie in 2016 deed naar het CSPE. Zo gebruikten scholen niet het voorgeschreven materiaal, of kregen examenkandidaten hulp van de examinator. Bij 85 procent van de scholen verliep het examen volgens de regels, maar bij 15 procent verliep het examen niet vlekkeloos. Deze scholen kregen een herstelopdracht van de inspectie. 

Beter dan in 2013

De manier waarop de examinatoren de opdrachten lieten uitvoeren was duidelijk beter dan in 2013. In 2016 werd op 95 procent van de onderzochte scholen uitsluitend voorgeschreven materiaal, gereedschap en/of hulpmiddelen gebruikt. Ten opzichte van 2013 betekent dat een stijging van ruim 9 procent.

Veel meer kandidaten legden in 2016 het examen af op eigen kracht en zonder hulp van de examinator of andere kandidaten. In 2013 liet het onderzoek zien dat op 62 procent van de onderzochte scholen kandidaten werden geholpen tijdens het examen. Dat is in 2016 nog bij 12 procent van de examens waargenomen.

Ook werden bijna alle examens volgens de norm beoordeeld. Te soepel of juist te strenge beoordelingen heeft de Inspectie nauwelijks meer gezien.
Dat de resultaten in het algemeen beter zijn, schrijft de inspectie toe aan het bewustzijn en de professionalisering die de sector de laatste jaren heeft doorgemaakt.

Verdere professionalisering noodzakelijk

De inspectie heeft op veel minder scholen tekortkomingen gezien dan in 2013. Maar een percentage van 15 procent van de examens die niet volgens de richtlijnen zijn afgenomen is onacceptabel, omdat daarmee de diplomawaarde in het geding komt.

De inspectie roept schoolbesturen op om het examenproces beter te waarborgen en systematisch te monitoren of het goed verloopt.
De VO-raad, AOC-raad, stichting Platforms vmbo en het CVTE onderschrijven de uitkomsten, duiding van de resultaten en de conclusies van de inspectie. Zij komen daarom met acties om de examinering verder te verbeteren. De Inspectie onderzoekt in 2018 opnieuw of scholen voldoen aan de regels en richtlijnen van het CSPE.

Over het CSPE

In het vmbo worden beroepsgerichte vakken afgesloten met het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). Het cspe bestaat uit een aantal praktische handelingen en  vaktheoretische vragen. Het betreft een landelijk genormeerd examen. Alle leerlingen in Nederland die een beroepsgericht vak kiezen, leggen hetzelfde examen af op het niveau van de onderwijssoort die zij volgen.