Ook in 2015 nog problemen bij afname eindexamens

De meeste scholen in het voortgezet onderwijs nemen eindexamens op een zorgvuldige manier af. Maar ook dit jaar was er voor de Inspectie van het Onderwijs aanleiding om gemaakte examens ongeldig te verklaren. En dat had in sommige gevallen voorkomen kunnen worden als scholen zorgvuldiger waren geweest. Dat blijkt uit de inventarisatie van de onregelmatigheden die de afgelopen examenperiode bij de inspectie zijn gemeld.

De meeste scholen in het voortgezet onderwijs nemen eindexamens op een zorgvuldige manier af. Maar ook dit jaar was er voor de Inspectie van het Onderwijs aanleiding om gemaakte examens ongeldig te verklaren. En dat had in sommige gevallen voorkomen kunnen worden als scholen zorgvuldiger waren geweest. Dat blijkt uit de inventarisatie van de onregelmatigheden die de afgelopen examenperiode bij de inspectie zijn gemeld.

Slordigheden

Soms ligt de oorzaak voor het ongeldig verklaren buiten de invloedsfeer van een school. Dan gaat het bijvoorbeeld om een stroomstoring of het onwel worden van een leerling. Maar steeds vaker is een deel ook te wijten aan slordigheden van scholen zelf. Daarbij valt te denken aan het niet voorlezen van een erratum, verkeerde hulpmiddelen, slechte ICT-voorzieningen, slechte exameninstructie of onrust in de examenzaal. Inspecteur-generaal Monique Vogelzang: “Natuurlijk, overal waar gewerkt gaan soms dingen mis. En gelukkig verloopt de examenafname in de meeste gevallen probleemloos. Maar scholen die onvoldoende zorgvuldig zijn geweest, moeten daarop worden aangesproken”.

850 keer gemaakt werk ongeldig verklaard

Uit de inventarisatie blijkt dat de Inspectie van het Onderwijs in de afgelopen eindexamenperiode van 850 leerlingen een examen geheel of gedeeltelijk ongeldig heeft verklaard. Die leerlingen die het betrof kregen de gelegenheid het examen opnieuw te maken. In 2014 ging het nog om 1690 leerlingen waarvan 1133 door een softwarefout in een digitaal examen.

Minder onregelmatigheden door personeelslid school

Er waren dit examenjaar vier meldingen van een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid door toedoen van een personeelslid. Uiteindelijk is dat voor één personeelslid ook vastgesteld en moest voor zeven leerlingen het werk ongeldig worden verklaard. In 2014 lagen deze cijfers nog hoger: er waren toen acht meldingen. Bij zes daarvan kon toen worden vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake was van een onregelmatigheid. Dat betrof het werk van 124 leerlingen.

Aantal ongeldig verklaarde examens 2013-2015
  2013 2014  2015 
 Schriftelijke examens 105 223 240
 Digitale en praktijkexamens 85 1372* 280
 - waarvan technische oorzaak nb 127 173
 - waarvan niet-technische oorzaak nb 112 107
 Rekentoets 230 95 330
 Totaal 440 1690* 850
       
 Meldingen onregelmatigheden personeelslid 1 8 4
 - waarvan vastgesteld - 6 1
 aantal gedeeltelijk ongeldig verklaard examenwerk - 123 7
 aantal geheel ongeldig verklaard examenwerk - 1 -
 Totaal  - 124 

* In 1133 gevallen betrof het hier en softwarefout in een rekenopgave.

Jaarlijks leggen zo'n tweehonderdduizend leerlingen in Nederland eindexamen af. Voor het overgrote deel van de leerlingen, ruim 99%, verloopt het examen zonder problemen. In een beperkt aantal gevallen heeft de Inspectie van het Onderwijs examens geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Dit kan zij doen als de examens op niet-regelmatige wijze hebben plaatsgevonden (artikel 43 eindexamenbesluit). Het gaat hierbij niet om examenfraude door leerlingen zelf: in dat soort gevallen neemt de school zelf een maatregel tegen de leerling.