COVID-19-monitor: particulier onderwijs

Inspecteurs hebben, tussen 15 juni en 7 juli 2020, schoolleiders van 49 scholen voor niet-bekostigd onderwijs telefonisch geïnterviewd over het onderwijs tijdens COVID-19. Het betrof 3 B2-scholen (zelfstandige exameninstellingen) en 46 B3-scholen (voor primair en voortgezet onderwijs, waarvan 19 enkel po, 7 enkel vo en 20 zowel po als vo). In dit document delen we de verzamelde informatie voor het particulier onderwijs.