COVID-19-monitor: voortgezet onderwijs

Inspecteurs hebben, tussen 15 en 23 april 2020, school- en afdelingsleiders van een representatieve steekproef van 200 scholen voor voortgezet onderwijs telefonisch geïnterviewd over de periode tot dan. Specifiek bestond de steekproef uit 40 afdelingen praktijkonderwijs (pro), 80 afdelingen vmbo en 80 afdelingen havo/vwo. In dit document delen we de verzamelde informatie voor het voortgezet onderwijs.