COVID-19-monitor: voortgezet speciaal onderwijs

Inspecteurs hebben, tussen 15 en 23 april 2020, schoolleiders van een representatieve steekproef van 49 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs telefonisch geïnterviewd over de periode tot dan. In dit document delen we de verzamelde informatie voor het voortgezet speciaal onderwijs.