COVID-19-monitor: middelbaar beroepsonderwijs

Inspecteurs hebben, tussen 14 en 23 april 2020, alle 62 besturen van bekostigde mbo-instellingen telefonisch geïnterviewd over de periode tot dan. In dit document delen we de verzamelde informatie voor het middelbaar beroepsonderwijs.