De uitkomsten in het conceptrapport in het najaar en het definitieve rapport overlappen gedeeltelijk, maar er zijn ook verschillen. Hoe komt dat?

De uitleg over de twee fases in het onderzoek naar het Cornelius Haga Lyceum staat in dit document. Daarin wordt uitgebreid beschreven hoe het onderzoek is verlopen en hoe de eindconclusies tussen de twee rapporten zich tot elkaar verhouden.