Technisch rapport - Interviews aanvullend onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

Dit technische rapport is de verantwoording van de onderzoeksgegevens, die hoort bij hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2021.