Documenten

Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.407 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Hoe zit het met de financiering (bekostiging) van het onderwijs aan nieuwkomers?

Voor informatie over de financiering kunt u terecht op de website van LOWAN. 

Vraag en antwoord

Ik zie verschillende overzichten met resultaten en opbrengsten in het Internet Schooldossier. Waar moet ik naar kijken?

Vanaf het voorjaar van 2019 geldt het Resultatenoverzicht 2019. Als referentie is er ook een aantal Excel-bestanden beschikbaar ...

Vraag en antwoord

Moet ik nieuwkomers toelaten op mijn school?

Als het gaat om nieuwkomers met extra ondersteuningsbehoeften geldt bij aanmelding de zorgplicht. Het bestuur moet zorgen voor ...

Vraag en antwoord

Welke periode/datum moet een leerling in een apc-gebied wonen om als zodanig mee te tellen?

Scholen leveren de inschrijfgegevens van de leerlingen, inclusief de postcode aan BRON. Door DUO worden de diverse gegevens van ...

Vraag en antwoord

Hoe weet een school welke leerlingen een kenmerk apcg/lwoo hebben?

De school levert aan BRON de inschrijf- en examengegevens van de leerlingen. Deze leveringen bevatten de elementcodes van de ...

Vraag en antwoord

Hoe tellen leerlingen die een vmbo-mbo2 traject volgen mee bij de berekening van de indicatoren Bovenbouwsucces en Examencijfers?

Het vm2 traject is een apart traject waarbij het de bedoeling is dat het in zes jaar opleidt naar mbo2.

Vraag en antwoord

Stelt de inspectie in het Internet Schooldossier (ISD) nog de diagnostische overzichten beschikbaar, zoals de IDU-Matrix en het Hinkelpad?

Nee, sinds 2016 zijn deze overzichten niet meer beschikbaar in het ISD. In plaats daarvan publiceren we in het ISD Excelbestanden ...

Vraag en antwoord

Hoe tellen leerlingen die gaan emigreren mee?

Emigrerende leerlingen zijn als zodanig niet herkenbaar in BRON. Het zijn, net als voortijdig schoolverlaters, leerlingen waarvan ...

Vraag en antwoord

Op het Onderwijsresultatenoverzicht 2019 lopen de resultaten van de indicatoren Onderbouwsnelheid, Bovenbouwsucces en Examencijfers tot en met schooljaar 2017-2018. De resultaten van de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po lopen echter tot en met schooljaar 2018-2019. Waarom is dat zo?

Dit heeft te maken met de jaren waar de resultaten betrekking op hebben. Voor de beoordeling in 2019 kijken we bij de indicator ...

Vraag en antwoord

Aanvulling notities Helderheid naar Tweede Kamer

Nota van OCW aan de Tweede Kamer met de aangevulde helderheidsnotities voor HO en MBO.

Rapport | 13-12-2004